Menu Sluiten

Speluitleg Splash Hunt


1.0 Wat is Splash Hunt ?

Splash Hunt is een tactisch spel waarbij je zoveel mogelijk tegenstanders moet elimineren en tevens codes moet verzamelen. De speler met de meeste punten wint het spel. Indien er een situatie ontstaat waarbij gelijk spel ontstaat wordt de winnaar bepaald door een shoot-out. De winnaar van het spel verdient de titel “Super Hunter”.

2.0 Wat heb ik nodig voor het spel ?

De spelers hebben een smartphone, tablet of computer nodig met internetverbinding en een object waarmee ze de tegenstanders nat kunnen maken met water. Voorbeelden van deze objecten zijn:

 • Een waterpistool
 • Een plantenspuit
 • Een waterballon

3.0 Spelbeschrijving

Deelnemers kunnen zich vanaf een vooraf aangegeven tijdstip inschrijven op een website. Op deze website maken ze een account aan waarin de volgende gegevens moeten worden ingevuld of geüpload.

 • Een recente foto van de voorzijde van het gezicht waarbij haar, ogen, neus en mond goed zichtbaar zijn.
 • De postcode van het adres waar u tijdens het spel verblijft.
 • Een gamenaam (deze gamenaam zal zichtbaar zijn op de target kaart van de hunters.)

Indien bovenstaande gegevens zijn ingevuld is de inschrijving compleet.

Bij aanvang van het spel kunnen de spelers op een door de organisatie aangegeven plek de volgende zaken ophalen.

Een keycord (deze moet tijdens het spel zichtbaar gedragen worden om de nek van de speler).

Een target kaart met daarop het pseudoniem van de target (de persoon die ze moeten elimineren) van de speler.

De kleur van de keycord geeft aan in welke categorie de spelers meespelen. De verschillende categorieën zijn:

 • Categorie 1: 7 t/m 12 jaar.
 • Categorie 2: 13 jaar en ouder.

4.0 Aanvang Spel

Op een door de organisatie aangegeven datum en tijdstip begint het spel. De speler gaat op zoek naar zijn target en elimineert deze. Dit doet hij binnen een door de gamemaster bepaald speelgebied. Dit speelgebied kan m.b.t. grootte worden aangepast op basis van de hoeveelheid deelnemers. Elimineren van een tegenstander doe je door de tegenstander nat te maken. Als je een eliminatie hebt uitgevoerd roept de hunter “je bent dood” en wijst bij het slachtoffer de natte plek aan.  Indien een speler geëlimineerd wordt geeft hij zijn target kaart aan de speler die hem heeft geëlimineerd. De verkregen target kaarten draag de speler zichtbaar aan zijn keycord. Per target kaart die de speler in zijn bezit heeft krijgt de speler 10 punten. De laatst verkregen target kaart bepaald dus ook welke speler hij dan moet elimineren. Indien een speler wordt geëlimineerd krijgt hij de rol van handhaver. In deze rol kijkt hij toe of het spel volgens de spelregels verloopt en meldt hij onregelmatigheden aan de organisatie. 

4.1 Spel Voorbeeld

Hieronder zien we een voorbeeldspel (afbeelding 1).

 • Speler A moet speler B elimineren.
 • Speler B moet speler C elimineren.
 • Speler C moet speler A elimineren.
Afbeelding 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Indien speler C speler A elimineert ontstaat onderstaande situatie (afbeelding 2).

Op het moment dat speler C speler A elimineert krijgt hij target kaart van speler A.

 • Speler B moet speler C elimineren.
 • Speler C moet speler B elimineren.
Afbeelding 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Indien speler C speler B elimineert wint speler C het spel (afbeelding 3). Indien de opgegeven eliminaties niet worden uitgevoerd voor het einde van het spel wint de speler met de meeste punten.

Afbeelding 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 Verdedigen

Indien je wordt “aangevallen” mag je jezelf verdedigen. Maak je aanvaller nat voordat hij jou nat maakt en de aanvaller mag 15 minuten niet deelnemen aan het spel. Dit zorgt ervoor dat de target kan wegvluchten van zijn hunter.

6.0 Hotspots

Tijdens het spel verschijnen op het speelveld hotspots. De locaties van deze hotspots zijn te verkrijgen door een puzzel of raadsel op te lossen. Hotspots verschijnen voor een korte duur tijdens het spel. Door het bezoeken van deze hotspots kunnen spelers extra punten verkrijgen. Het bezoeken van hotspots is niet verplicht.

7.0 Gedragsregels

Om het spel voor alle deelnemers op een veilige en gezonde wijze te laten verlopen hebben we een aantal gedragsregels opgesteld.

 • Een eliminatie telt alleen indien het slachtoffer aantoonbaar nat is gemaakt door de hunter.
 • Water mag niet voortkomen uit lichaamsopeningen.
 • Gebruik alleen kraanwater als munitie.
 • Raak elkaar tijdens het spel niet aan.
 • Het spel mag alleen in de buitenlucht worden gespeeld.
 • Stribbel niet te veel tegen als je geraakt wordt.
 • Wees redelijk bij conflicten. Kom je er niet uit schakel dan de organisatie in.
 • Indien de regels niet voorzien in een vraag is het oordeel van de organisatie doorslaggevend.
 • Eliminaties en pogingen tot eliminatie in gebouwen en buiten het speelveld leveren strafpunten op.

8.0 Einde spel

Op een door de organisatie aangegeven tijdstip eindigt het spel. De overgebleven spelers moeten via een webformulier het aantal target kaarten die ze in hun bezit hebben doorgeven en het de codes die ze verkregen hebben op de hotspots. Na controle door de gamemaster  wint de speler met de meeste punten het spel.

9.0 Spel Diversiteit

Tijdens het spel moeten er strategische keuzes worden gemaakt. Ga ik wel of niet naar een hotspot. Op welk tijdstip ga ik naar een hotspot. Op welke wijze elimineer ik mijn slachtoffer.  Sluit ik wel of niet allianties met andere spelers en hoelang kan ik deze vertrouwen tijdens het spel. Want als deze speler een target kaart krijgt met jou als target mag hij jou elimineren. 

New Report

Close