Menu Sluiten

Regels Platform

Het lezen van onderstaande “platformregels” is belangrijk! Ze zijn bedoeld om het platform overzichtelijk / leesbaar te houden en dat is in het belang van iedereen.

1.0 Registreren en de platformregels

Het platform is openbaar. Echter, om berichten te kunnen plaatsen en beantwoorden is het noodzakelijk om geregistreerd te zijn.

 • Je registreren betekent dat je akkoord gaat met onze platformregels.
 • Leden die zich niet aan de platformregels houden, kunnen (al dan niet na een waarschuwing) worden verbannen van dit platform.

2.0 Platform Auteursrechten

 • Alle berichten en informatie die op sociaal.ofvbovensmilde.nl geplaatst zijn en worden, zijn eigendom van sociaal.ofvbovensmilde.nl of van de auteur van het betreffend bericht.
 • Bij citeren van een bericht uit een andere bron (website, krant, weekblad etc.) moet de bron vermeld worden.

3.0 Fatsoensregels

Op dit platform gelden de normale fatsoensregels, ongewenst zijn daarom:

 • Het gebruik van scheldwoorden of schuttingtaal.
 •  Iemand beledigen of op ordinaire wijze aanvallen.
 • Het plaatsen van iemands privégegevens.
 • Porno of schokkend materiaal.
 • Racistische uitlatingen.
 • Bedreigingen.
 • Discriminerende, kwetsende, obscene, lasterlijke, of andersoortige taal die in strijd is met de normen van goed fatsoen.

4.0  Verboden

Verboden is:

 • Het plaatsen van reclame en het promoten van producten (spammen).
 • Reclame voor commerciële websites.
 • Het plaatsen van reclame voor niet-commerciële websites die niets bijdragen aan het platform.
 • Post geen materiaal waar copyrights op rusten of links naar websites met illegale software.
 • Alles dat door wetgeving verboden is.

5.0 Bezwaren

 • Iedereen die problemen heeft met de inhoud van een bepaald bericht kan dit per mail (sociaal@ofvbovensmilde.nl) aan een moderator melden.
 • In dit bericht moet een duidelijke omschrijving van het bezwaar staan. Iedere klacht wordt bekeken en indien noodzakelijk wordt er actie ondernomen.
 • Ben je het niet eens met een beslissing die is genomen door een moderator dien je via mail (sociaal@ofvbovensmilde.nl) de moderator een bericht te sturen met een duidelijke omschrijving waarom je het er niet mee eens bent. Doe dit nooit openlijk via het platform. Bezwaren zullen niet altijd worden beantwoord, maar wel altijd ter kennisgeving worden aangenomen.

6.0 Overige

Een moderator controleert of berichten en leden die tegen de regels ingaan en onderneemt zo nodig actie. In alle gevallen waarin de regels niet voorzien ligt de beslissingsbevoegdheid bij de moderator(s). De acties kunnen bestaan uit het:

 • Verplaatsen van berichten.
 • Verwijderen van berichten.
 • Aanpassen van berichten.
 • Plaatsen van algemene waarschuwingen op het platform.
 • Sturen van persoonlijke waarschuwingen per PB (Persoonlijke Bericht).
 • Tijdelijk of permanent verbannen van het platform.

Indien u zich niet houdt aan bovengenoemde punten kan dat verwijdering van het bericht tot gevolg hebben en kan de gebruiker toegang tot dit forum ontzegd worden middels een IP-ban. Bij twijfel over de regels en/of meningsverschillen beslist sociaal.ofvbovensmilde.nl. Leden die zich niet aan de platformregels houden, kunnen (al dan niet na een waarschuwing) worden verbannen van dit platform.

New Report

Close